Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 2016

Publikacja „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce” powstała w ramach programu „SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.