RAPORT AUTOEWALUACYJNY PODSUMOWUJĄCY DZIAŁANIA PROGRAMU SIEĆ KULTURY W ROKU 2017

Raport autoewaluacyjny podsumowujący działania projektu Sieć Kultury 2017 w ramach programu Bardzo Młoda Kultury 2016-2018. Celem ewaluacji i autoewaluacji programu Sieć kultury jest dostarczenie operatorom wiedzy na temat procesów i rezultatów podjętych działań, które stanowią wsparcie przy realizowaniu programu w kolejnym roku. W raporcie znajdują się zebrane podstawowe dane o programie dotyczące roku 2017 (liczba przedsięwzięć, liczba uczestników bezpośrednich i pośrednich), ewaluacja działań programowych, aneks metodologiczny.