Teatr i szkoła. Aktywacja – Raport ewaluacyjny II edycji projektu

Raport podsumowujący drugą edycję projektu badającego możliwości rozwoju współpracy teatru i szkoły.

Projekt „Teatr i szkoła. Aktywacja” był kontynuacją projektu „Teatr i szkoła” z 2017 roku, którego celem było podjęcie bliższej współpracy między teatrem i szkołą oraz wypracowanie jej najlepszych form. Badania zrealizowane podczas tego projektu pokazały, że nauczyciele potrzebują merytorycznego wsparcia w zakresie interpretacji dzieł teatralnych oraz wykorzystania metod teatralnych w pracy ze swoimi podopiecznymi. Dlatego druga edycja skupiła się na ich potrzebach i miała dostarczyć praktycznych narzędzi do teatralnej pracy. W październiku 2019 roku Teatr Miniatura i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku we współpracy z Kreatywną Pedagogiką i Stowarzyszeniem Kulturalno-Edukacyjnym MOST zorganizowali konferencję oraz kompleksowy program warsztatów skierowane do nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcieliby wykorzystywać metody teatralne w swojej pracy, a także do osób zajmujących się pracą teatralną z dziećmi i młodzieżą. 

W publikacji znajdziecie teksty wszystkich czterech prowadzących warsztaty podczas projektu: Agnieszki Grewling-Stolc, Marty Jankowskiej, Sylwii Kilanowskiej-Męczykowskiej i Agnieszki Kochanowskiej.

Projekt był realizowany w 2019 roku i został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury.