Współdziałanie w kulturze. Raport z realizacji programu Bardzo Młoda Kultura w roku 2017

W raporcie „Współdziałanie w kulturze”, poza podstawowymi informacjami przybliżającymi sposób i skalę realizacji programu Bardzo Młoda Kultura, znajduje się rozdział poświęcony kluczowemu aspektowi tego przedsięwzięcia – współpracy w kulturze. Prezentuje on działania podejmowane przez Operatorów programu, którzy na różnych płaszczyznach urzeczywistniają ideę współpracy.