ZESZYT 1 – PRAKTYKI. WARSZAWA 2016

Niniejsza publikacja Zeszyt 1 – PRAKTYKI ukazuje się w ramach projektu „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury” realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury. Znajdziecie w niej przykłady inspirujących przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.