- Agnieszka Książek – nauczycielka wczesnoszkolna, edukacja włączająca / Ciekocino

Agnieszka Książek – nauczycielka z 24 letnim stażem pracy. Obecnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie w klasach 0-III oraz jako szkolny logopeda. Swoje pierwsze kroki w zakresie edukacji kulturowej stawiała prowadząc przez kilka lat dla swoich uczniów kółko teatralno-taneczne. W 2017 roku zdecydowała się na realizację we współpracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Lubiatowie, projektu „Kreatywna 13-tka”. Chętnie uczestniczy w różnych warsztatach czy programach typu: Artystyczne filcowanie wełny, Zosia Samosia idzie w świat, dzięki którym urozmaica zajęcia oraz czas wolny swoim podopiecznym. Angażuje się również w akcję „Ratujemy i uczymy ratować” organizowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Wraz z uczniami stara się rozwiązywać problemy w sposób twórczy, a trudne emocje i stres, wyrażać poprzez sztukę. Zachęca swoich podopiecznych do odważnych marzeń i podróżowania. W przyszłości planuje nawiązywać kontakty z innymi instytucjami i wchodzić z nimi we współpracę na polu integracji osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością.