- Katarzyna Bednarek

Katarzyna Bednarek od 14 lat związana z kulturą na terenie gminy Kwidzyn, najpierw jako instruktorka, a od 12 lat jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, inicjatorka wielu działań kulturalnych, społecznie udziela się na rzecz swojej wsi, propagatorka organizacji przedsięwzięć kulturalnych z udziałem różnorodnych instytucji, organizacji i grup nieformalnych, pomysłodawczyni i realizatorka znaczących projektów społeczno-kulturalnych w Gminie Kwidzyn (m.in. koordynacja 7 projektów współfinansowanych z UE oraz 7 z MKiDN, NCK i Muzeum Historii Polski), doświadczona w zakresie tworzenia diagnozy społecznej i przeprowadzania ewaluacji projektów kulturalnych. Społecznie udziela się na rzecz swojej wsi, angażując się w pracę lokalnego stowarzyszenia. Animatorka lokalnych społeczności, współpracująca i pracująca na zlecenie Stowarzyszania Centrum Aktywności Lokalnej CAL. Posiada doświadczenie w edukacji teatralnej dzieci, młodzieży i dorosłych (przede wszystkim realizacja trzech projektów teatralnych we współpracy z grupami nieformalnymi w ramach programu NCK Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015r., realizacja warsztatów i produkcja spektakli teatralnych: na zlecenie organizacji, instytucji kultury). Wykształcenie: ukończone Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu, wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz animacja i zarządzanie kulturą oraz kurs liderski XII Edycja Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uwielbia teatr, a szczególnie lalkowy, który chętnie wykorzystuje w pracy animacyjnej. Interesuje ją wszystko to, co jest związane z kulturą i sztuką ludową.