„Sieć Kultury” uczy, jak budować projekty. Rekordowe zainteresowanie warsztatami w Gdańsku

Dwudniowe szkolenie z „Budowania projektów edukacji kulturalnej” w Gdańsku (29–30 sierpnia) spotkało się z wielkim zainteresowaniem. Chętnych było tylu, że organizatorzy zaczęli układać listy rezerwowe. Ale i te się przepełniły…

Fot. Bogna Kociumbas

Fot. Bogna Kociumbas

Dzięki programowi „Sieć Kultury” w województwie pomorskim prowadzone są działania zmierzające do podniesienia poziomu edukacji kulturowej i artystycznej. Tym razem zorganizowano dwudniowe zajęcia, których tematem przewodnim było: „Budowanie projektów edukacji kulturowej”. Warsztaty i wykłady poprowadziła edukatorka sztuki i animatorka Ewa Kokot (biogram na stronie: http://bit.ly/2bSZwWl).

Uczestnicy spotkali się 29 sierpnia w Nadbałtyckim Centrum Kultury oraz 30 sierpnia w Porcie Sztuki (dom sąsiedzki w gdańskiej dzielnicy Nowy Port). Na wykład w NCK zapisało się 45 osób, na warsztaty twórcze – 25, na zajęcia w Nowym Porcie – kolejnych 30 osób.

Zdaniem prowadzącej Ewy Kokot kultura jest wciąż interesująca i ważna, ponieważ oddziałuje na różne dziedziny życia społecznego.

Animacja kultury pozwala podnosić jakość naszego życia społecznego. Poprzez upowszechnianie kultury możemy wpływać nie tylko na kształt przestrzeni nas otaczającej, ale także na świadomość jej odbiorców. Nie bez powodu mówi się o kulturze jako o najważniejszym czynniku zmiany społecznej.

Krzysztof Dudek
(źródło: „Sztuka + animacja”, s. 6)

Fot. Bogna Kociumbas

Fot. Bogna Kociumbas


Wybór projektów i publikacji omawianych na zajęciach Ewy Kokot:

Animacja społeczna w oparciu o sztukę wizualną. Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. Projekt edukacji twórczej Future Artisthttp://ck.art.pl/page/view/id/15.

Idea i realizacja wystawy przeglądowej „Strach przed ciemnością” oraz „Oswajanie świata” (Katowice 16.08 – 30.09.2011) – http://culture.pl/pl/wydarzenie/biennale-sztuki-dla-dziecka-w-katowicach.

Idea i wdrożenie do działania (od 2012) Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej – https://www.facebook.com/DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej/.

„RACIBORSKA oddycha SZTUKĄ”, projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność obywatelska” – http://www.platformakultury.pl/artykuly/138001-raciborska-oddycha-sztuka.html. Strona projektu na Facebooku – https://www.facebook.com/Projekt-RACIBORSKA-oddycha-SZTUK%C4%84-1040670632634260/.

Ewa Kokot „Wielki Album Ważnych Dzieł. Konstelacje”, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, 2013. ISBN 978-83-62-588-44-2. Książka do pobrania w formacie PDF – http://www.ck.art.pl/userfiles/images/FUTURE%20ARTIST/_Konstelacje_small.pdf.

Ścieżka „PRAWDA – DOBRO – PIĘKNO” – triada Platona w kulturze płynnej nowoczesności (w ramach Drugiego Niekongresu Animatorów Kultury w Lubiążu, 7-9 lipca 2016) – http://www.platformakultury.pl/artykuly/138626-sciezka-8-prawda-dobro-piekno-triada-platona–w-kulturze-plynnej-nowoczesnosci.html. Relacje fotograficzne: dzień I – http://bit.ly/2cq46zA, dzień II – http://bit.ly/2bYwBoU, dzień III – http://bit.ly/2caSEG3.

Artykuł pt. „Budowa struktury” – http://publica.pl/teksty/budowa-struktury-47516.html.

„Wychowanie przez sztukę”, audycja radiowa – http://188.128.137.156/zobacz,20148,Wychowanie-przez-sztuke.html.

Filmy na YouTube:

„Świat – Oswajanie” (2011) – www.youtube.com/watch?v=uleuLgyXmHU

„Future Artist” (2011) – www.youtube.com/watch?v=YI5uwqaVZ_E

„Nie ma zagrożenia” (2013) – https://www.youtube.com/watch?v=TPFLx2lMOR8

„Koniczyna 3D, czyli traktat o szczęściu” (2014) – www.youtube.com/watch?v=9tpWDCD6m80

Kluczowe elementy budowania projektu (z prezentacji szkoleniowej):

  • projekt o charakterze osobistym,
  • projekt przeznaczony dla konkretnego człowieka,
  • proces grupowy jako istota projektu,
  • wysoki poziom proponowanych działań – kontakt  ze sztuką najwyższej próby,
  • proces obserwacji projektu w odniesieniu do uczestników,
  • proces zmiany świadomości w każdym odbiorcy – proces pojedynczy i powolny,
  • systematyka działań,
  • różnorodność i niestandardowość działań,
  • tworzenie sieci współpracy – lokalnej, krajowej, międzynarodowej – wymiana idei, wspólne prowadzenie projektu, sieć o charakterze osobistym.

„Sieć Kultury” to nie tylko szkolenia, ale także badania służące zdiagnozowaniu pomorskiej edukacji kulturowej. Informacje o nowych inicjatywach są publikowane na stronie sieckultury.pl; warto zapisać się na newsletter, aby otrzymywać wiadomości o aktualnych i planowanych działaniach.


„Sieć Kultury” jest częścią wieloletniego, ogólnopolskiego programu pod nazwą „Bardzo Młoda Kultura”. Główne cele programu „Bardzo Młoda Kultura” na stronie Narodowego Centrum Kultury – http://www.nck.pl/cele/.

Operatorem programu „Sieć Kultury” w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). Informacji udziela koordynator programu Agata Andrasiak – e-mail: agata.andrasiak@ikm.gda.pl, telefon: 780 171 960.