Dr inż. Anna Grabowska jest związana z Politechniką Gdańską od 1971 roku. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem na odległość.  Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego,  doradcą w U3W online. Od 9 lat na Wydziale ETI PG prowadzi spotkania z komputerem dla seniorów, wykorzystując platformę Moodle do zarządzania projektami wspierającymi aktywność osób 60+, 70+, 80+ (http://utw.moodle.pl/http://jatobym.moodle.pl/). Od 2014 roku koordynuje prace związane z wdrożeniem Moodle w projektach ERASMUS+ (SP4CE -Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości, SPADE – Bądź na czasie – strategiczne partnerstwo na rzecz wykluczonych cyfrowo). Od 2018 roku współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Choczewie.