Łączy kulturę i edukację
w Gdańsku i regionie

Mentoring w Sieci Kultury polega na partnerskiej relacji (między mentorem a początkującym realizatorem) zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie potencjału realizatora danego przedsięwzięcia. Zadaniem mentoringu jest wyposażenie  koordynatora w potrzebną mu wiedzę i kompetencje konieczne do sprawnej realizacji projektu. Realizacja mentoringu polega na:
  • bieżącym udzielaniu wsparcia merytorycznego koordynatorowi projektu,
  • udzielaniu wskazówek pomocnych w wyznaczaniu celów i zadań założonych przy realizacji projektu,
  • przeprowadzaniu rozmów i konsultacji w trakcie realizacji projektu z koordynatorem, osobami zaangażowanymi w projekt oraz z uczestnikami,
  • dyskutowaniu rozwiązań lub/i wskazywaniu alternatywnych rozwiązań realizacji zadań przewidzianych programem projektu,
  • analizie zagrożeń i możliwych rozwiązań sytuacji trudnych zaistniałych w trakcie realizacji projektu,
  • pomocy przy sporządzaniu i analizowaniu planów realizacji projektu,
  • pomocy przy zamknięciu oraz rozliczeniu finansowym i merytorycznym projektu zgodnie z wytycznymi Organizatora.

W 2016 roku wsparcie mentorskie otrzymały wszystkie dofinansowane projekty: Od 2017 roku wsparcie mentorskie przysługuje wnioskodawcom, którzy otrzymali dofinansowanie na tak zwane projekty „małe”, czyli dla początkujących realizatorów: W 2018 roku wsparcie otrzymały trzy „małe” projekty:  
Dołącz do grupy Sieci Kultury na
Sieć kultury

Sieć kultury