Joanna Kowalska

Joanna Kowalska – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, Niepublicznego Studium Medycznego w Gdańsku (kierunek Terapia Zajęciowa), UKSW w Warszawie (kierunek Pedagogika Rewalidacyjna) , Współtwórca Świetlicy Socjoterapeutycznej „Baszta” w Nowem nad Wisłą i jej pracownik (14 lat,) radna Gminy Nowe (6 lat), przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (14 lat). Autorka i realizatorka projektów artystycznych dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Członek Zespołu Muzyki Dawnej Cantores Novienses – laureata licznych nagród w konkursach muzyki dawnej w kraju i za granicą. Poszukuje piękna i prawdy w sztuce i wychowaniu przez sztukę. Aktualnie Koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Gdańsku. Współpracuję z trójmiejskimi instytucjami kultury, oraz gdańską oświatą. Pasje: edukacja kulturowa ; ), podróże, malarstwo, smaki. Mentorka projektu „O czym szumią lipy? Tworzymy mural” zrealizowanego w ramach konkursu „Sieć Kultury 2017”.