„Sieć Kultury” – czego się spodziewać w najbliższej przyszłości

Zakończyły się projekty przewidziane do wykonania w roku 2016. Ale „Sieć Kultury” kontynuuje działanie. Realizowana jest część badawcza programu. Trwają też przygotowania do przyszłorocznej edycji.

Fot. Rafał Kulwiec

Fot. Rafał Kulwiec

Wszystkie projekty w ramach „Sieci Kultury” zostały zwieńczone i doczekały się swoich finałów.

Przypomnijmy, w lipcu tego roku „Sieć Kultury” ogłosiła konkurs na najlepsze projekty edukacji kulturowej w regionie. Celem konkursu było wzmocnienie współpracy między sektorami edukacji i kultury, a także zachęcenie nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury do wspólnego realizowania przedsięwzięć. Nagrodzono 10 projektów, które otrzymały dofinansowanie, a następnie były realizowane we wrześniu i październiku.


Jak przebiegały realizacje poszczególnych projektów, można sprawdzić pod adresem:
http://sieckultury.pl/dzialanie/projekty2016/.


Na 16 stycznia 2017 roku zaplanowano spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną efekty pracy wszystkich zespołów projektowych. Będzie to doskonała okazja, aby zapoznać się z dobrymi praktykami oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Bardziej szczegółowe informacje o spotkaniu pojawią się wkrótce na stronie http://sieckultury.pl/.

Oprócz tego można się spodziewać, że w przyszłym roku „Sieć Kultury” będzie kontynuowała działalność szkoleniową. W 2016 r. zorganizowano 19 warsztatów i 3 szkolenia, z których skorzystało w sumie 130 osób.

Fot. Bartosz Bańka

Fot. Bartosz Bańka

Ponadto w listopadzie opublikowany zostanie raport z części badawczej programu „Sieć Kultury”.

Raport powstaje na podstawie czterech zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. focusów) z edukatorami kulturowymi województwa pomorskiego. Celem tychże wywiadów było poznanie, uchwycenie i sformułowanie szans i kierunków edukacji kulturowej w Pomorskiem.

Do udziału w poszczególnych focusach zaproszono przedstawicieli różnorodnych środowisk z czterech „subregionów” województwa. „Subregiony” określone zostały na bazie wiedzy o zróżnicowaniu społecznym, kulturowym, historycznym i gospodarczym regionu. Wywiady miały charakter spotkań, w których obok okazji do rozmowy na temat edukacji kulturowej, z wyszczególnieniem kontekstu regionalnego i lokalnego oraz doświadczeń liderów, był czas na poznanie się oraz prezentację projektu „Sieć Kultury” w ramach ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Badania odbywały się w okresie od czerwca do października 2016 roku w miejscowościach: Kwidzyn, Ustka, Gdańsk, Tuchom. Nad ich przebiegiem czuwała moderatorka, dr Karolina Ciechorska-Kulesza z Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka specjalizująca się w socjologii kultury. Zaś całością programu badawczego koordynowała Natalia Brylowska, absolwentka porównawczych studiów cywilizacji i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, zatrudniona w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku.


Przeczytaj też: Zdiagnozują pomorską kulturę – „Sieć Kultury” prowadzi badania.


„Sieć Kultury” jest częścią wieloletniego, ogólnopolskiego programu pod nazwą „Bardzo Młoda Kultura”. Program ten zmierza do podniesienia poziomu edukacji kulturowej i artystycznej w Polsce. W ramach „Sieci Kultury” organizowane są między innymi warsztaty i spotkania informacyjno-integracyjne.

Operatorem programu „Sieć Kultury” w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). Informacji udziela Agata Andrasiak – e-mail: agata.andrasiak@ikm.gda.pl, telefon: 780 171 960.