Zostań w domu i zaplanuj działanie w SIECI! Konkurs BMK 2020 – pomorskie. Edycja wiosenna

Planowanie i realizowanie działań edukacyjno-kulturowych w czasie panującej pandemii i związanych z nią licznych ograniczeń nie jest proste. Zdajemy sobie z tego sprawę, nie chcemy jednak rezygnować z działań wzmacniających i wspierających społeczności, szczególnie w obecnej sytuacji. Zapraszamy animatorów i edukatorów do udziału w wiosennej edycji konkursu Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie!

Ruszamy z naborem wniosków do Konkursu BMK 2020 – Pomorskie. W tym roku odbędą się jego dwie edycje: wiosenna i jesienna. Głównym celem konkursu jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie  i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja działań w edycji wiosennej konkursu ma zakładać współpracę sfer kultury i oświaty, uwzględniając obowiązujące ograniczenia i obostrzenia ogłaszane przez władze RP, a ich efekty zostaną zaprezentowane on-line.

Zachęcamy animatorów, edukatorów i nauczycieli do zgłaszania inicjatyw jakie chcieliby zorganizować dla klasy, grupy sąsiedzkiej czy lokalnej społeczności. Wierzymy, że będą one istotnym wsparciem, pozytywnym bodźcem do pogłębienia relacji i współpracy osób jak i sektorów kultury i oświaty.

Pamiętajcie, by planować działania, możliwe do zrealizowania podczas epidemii! A tych jest całkiem sporo… możecie np. wykonać wirtualne pocztówki, filmy podnoszące na duchu, zorganizować tematyczne spotkanie przy kawie na skype, warsztaty malarskie, mozaikowe czy kulinarne. Inicjatywy nie muszą ograniczać się do działań online. Mogą to być także np. balkonowe spotkania z książką, czytanie bajek, koncertowanie czy teatr cieni na bloku. Wszystko zależy od potrzeb i Waszej kreatywności 😉

Po konsultacjach Partnerzy Programu zwrócili uwagę, że mogą być to także inicjatywy, które poruszają trudne tematy poprzez sztukę np. samotność na kanwie literatury, budowanie poczucia bezpieczeństwa u młodego pokolenia, wsparcie poprzez działania artystyczne w sytuacji, gdy śmierć dotyka najbliższych czy działania interdyscyplinarne łączące psychologów, pedagogów szkolnych, artystów. Mogą to być  wszystkie te „działania, które reagują na obecną sytuację dzieci i młodzieży, przybliżają zjawiska choroby, śmierci, samotności, pobudzają empatię, zrozumienie, uczą solidarności, pokazują nowe przykłady „bohaterstwa”, nie boją się mówić o strachu i o emocjach poprzez kontakt z kulturą i sztuką” dodaje Monika Łajming z Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

W ramach konkursu wybrane zostaną działania najwyżej punktowane w dwóch kategoriach: początkujących, jak i doświadczonych realizatorów. Kwoty przeznaczone na realizację działań wynoszą od 500 zł do 12000 zł, przy czym maksymalna wielkość środków przeznaczonych na realizację wszystkich działań wyłonionych w ramach „Edycji wiosennej konkursu” wynosi 36 000 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie. Edycja wiosenna” zapraszamy osoby, które wzięły udział w obowiązkowym szkoleniu na terenie Wyspy Sobieszewskiej w dniach: 28-29 lutego 2020 roku i/lub w czterech webinarach udostępnionych w zamkniętej grupie na Facebooku w dniach 23-27 marca 2020. W konkursie mogą wziąć udział:

1. osoby fizyczne
2. zespoły nieformalne co najmniej 2-osobowe
3. podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe,

które zaproponują w swoim wniosku konkursowym koncepcję działań z zakresu edukacji kulturowej opartą o partnerską współpracę między sektorem oświaty i kultury a także zaproponują działania, których efekty zostaną zaprezentowane on-line i zrealizują je zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

SKŁADANIE WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

Pomysły na działania z zakresu edukacji kulturowej muszą być złożone przez minimum dwóch partnerów: jednego z sektora edukacji i jednego z sektora kultury. Wniosek konkursowy należy przesłać mailowo na adres: monika.leszczynska@ikm.gda.pl do 4 maja 2020 roku do godziny 17.00.

Na tym etapie nie są wymagane podpisy wnioskodawców. Każdy z uczestników może złożyć tylko jeden wniosek. Formularz wniosku konkursowego  znajduje się w Załączniku nr 1 poniżej.

Organizatorzy konkursu przygotowali także 2 dniowy webinar w dniach 29-30 kwietnia na temat narzędzi wykorzystywanych w komunikacji online. Szkolenie zostanie poprowadzone przez dr Grzegorza Stunżę i skierowane jest do wszystkich chętnych uczestników konkursu. Informacje o webinarze udostępnione zostaną w zamkniętej grupie na Facebooku oraz na stronie www.sieckultury.pl. 

Planując kosztorys warto pamiętać, że wydatki przeznaczone na realizację Działań muszą być zgodne z  wykazem kosztów kwalifikowanych określonych w regulaminie konkursu.
Do kosztów kwalifikowanych należą np:
– koszty wynagrodzenia za koordynację Działania
– koszty wynagrodzenia za przygotowanie, prowadzenie i moderowanie działań (prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń, spotkań, koncertów),
– koszty za wynajem sprzętu i usługę obsługi technicznej,
– koszty promocji, w szczególności promocji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych.
Do takich kosztów można zaliczyć również: 
– zakup materiałów do archiwizacji – pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci),
– koszt przygotowania witryn www i aplikacji mobilnych,
– koszty łącza i streamingu, zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania
– koszty dostawy internetu (w czasie realizacji Działania).

Kosztem nie może być zakup środków trwałych, wydatki inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne budynków oraz obiektów.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki zostaną opublikowane na stronie sieckultury.pl  do 11 maja 2020 roku. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez specjalnie wyznaczoną komisję, składającą się z osób doświadczonych w sektorach kultury i/lub oświaty i edukacji. Każdy z projektów zostanie oceniony w skali od 0 do 100 pkt.

Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w Załączniku nr 2 poniżej.

REALIZACJA DZIAŁAŃ KONKURSOWYCH

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie oraz ich finansowanie, musi odbyć się w terminie od 15 maja do 15 lipca 2020 roku.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin konkursu „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie. Edycja wiosenna”

Regulamin_BMK 2020 – Pomorskie edycja wiosenna

Formularz wniosku konkursowego

Kryteria oceny

Załącznik 2_Kryteria oceny_BMK 2020 – Pomorskie

Wzór porozumienia 

Załącznik 3_Porozumienie wzór_BMK 2020 – Pomorskie