Konkurs SIEĆ KULTURY 2016


Konkurs rozstrzygnięty! Wyniki na stronie:
http://sieckultury.pl/2016/09/wyniki-konkursu-siec-kultury-2016/


 
 

Uwaga rusza Konkurs „SIEĆ KULTURY 2016” na działania z zakresu edukacji kulturowej!

Ogłaszamy otwarty konkurs na wsparcie finansowe projektów łączących edukację i kulturę. Każdy (osoby prywatne, grupy nieformalne, NGO, instytucje publiczne) może zgłosić swój pomysł na działania i zdobyć od 5 000 do 15 000 zł na ich realizację. Na zgłoszenia czekamy do 6 września.

Chcemy wzmocnić współpracę między sektorem edukacji i kultury, zachęcić nauczycieli i edukatorów, animatorów kultury do wspólnego realizowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej. Spośród przesłanych propozycji wyłonimy 6 do 7 projektów z budżetem do 5 000 zł i dwa projekty z budżetem do 15 000 zł – mówi Agata Andrasiak, koordynator programu Sieć Kultury.

Jak aplikować do konkursu?

Do 6 września 2016 należy złożyć w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40) poprawnie wypełniony wniosek, który można pobrać tu:

Załącznik 1_Formularz Wniosku Konkursowego doc

Można też wypełnić formularz online (wnioski z formularza online będą przyjmowane do 6 września, godziny 17:00). W przypadku wniosku złożonego przez formularz online wnioskodawca musi dostarczyć do Instytutu Kultury Miejskiej także podpisany wniosek na papierze, ale może to zrobić nieco później, do 9 września.

Oprócz wniosku należy wypełnić ankietę będącą częścią regionalnej diagnozy prowadzonej w ramach programu https://sieckultury.ankietka.pl/. Komisja konkursowa wybierze 6 do 7 projektów z budżetem do 5 000 zł i dwa projekty z budżetem do 15 000 zł.

Kto może złożyć projekt?

Nauczyciele, edukatorzy, animatorzy, osoby prywatne, zespoły nieformalne, a także instytucje czy organizacje pozarządowe. Najważniejsza jest idea połączenia edukacji i kultury w planowanych działaniach. Instytut Kultury Miejskiej, w ramach prowadzonego programu Sieć Kultury, zapewnia jego uczestnikom i uczestniczkom wsparcie merytoryczne w trakcie tworzenia projektów oraz indywidualne konsultacje podczas warsztatów „Budowanie projektów edukacji kulturalnej”, które w dniach 29 – 30 sierpnia poprowadzi w Gdańsku Ewa Kokot, edukatorka sztuki i animatorka. Rekrutacja na warsztaty trwa: http://bit.ly/budowanieprojektow_warsztaty.

Rozwijamy Sieć Kultury w województwie pomorskim

„Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową na Pomorzu. W latach 2016 – 2018 odbędą się szkolenia, giełdy pomysłów, spotkania informacyjne, konkursy grantowe, diagnoza środowiska kultury w województwie pomorskim oraz spotkania sieciujące osoby zajmujące się edukacją kulturową. Program Sieć Kultury jest częścią ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura”, który służy upowszechnianiu edukacji kulturowej i zwiększeniu jej roli w działaniach instytucjach kultury i oświaty. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury.

Regionalnym operatorem programu jest Instytut Kultury Miejskiej, a partnerami strategicznymi są: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Fundacja Edukacyjna Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdański Teatr Szekspirowski, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Do pobrania

REGULAMIN KONKURSOWY

Załącznik 1_Formularz Wniosku Konkursowego pdf

Załącznik 1_Formularz Wniosku Konkursowego odt

Załącznik 1_Formularz Wniosku Konkursowego doc

Załącznik 2_kryteria oceny

Załącznik 3_Wskazówki dla Beneficjentów co do dokonywania wydatków w Projekcie

Załącznik 4_Logotypy

Kontakt:

Katarzyna Buczek (udziela wsparcia merytorycznego Wnioskodawcom) – kontakt w godzinach jej pracy w Instytucie Kultury Miejskiej pomiędzy 10.00 – 16.00 (pon-piąt.): katarzyna.buczek@ikm.gda.pl | tel. kom. (+48) 798 377 354

Agata Andrasik (koordynator programu) – kontakt w godzinach jej pracy w Instytucie Kultury Miejskiej pomiędzy 10.00 – 16.00 (pon-piąt.): agata.andrasiak@ikm.gda.pl  | tel. kom. (+48) 780 171 960