Oświadczenie

Szanowni Liderzy,

zajmujący się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych, w instytucjach czy organizacjach pozarządowych, w szczególności nauczyciele, pracownicy domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorzy, animatorzy kultury, doświadczeni i początkujący działacze, uczestnicy i sympatycy programu „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”.

Informujemy, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu w 2017 roku obniżono o połowę (z 4 mln na 2 mln zł). 21 lutego dotarła do nas oficjalna informacja o zmniejszeniu dotacji na realizację „Sieci kultury” z 200 000 zł na 100 000 zł.

Instytut Kultury Miejskiej (wojewódzki operator programu) z niepokojem przyjął do wiadomości informację o nagłej i nie popartej argumentami merytorycznymi decyzję o zmniejszeniu (o połowę) dotacji na realizację programu w 2017 roku wszystkim operatorom.* Załączamy link do pisma Narodowego Centrum Kultury z dnia 20.02.2017, jakie otrzymaliśmy w tej sprawie. Wspólnie z operatorami programu z całej Polski próbujemy wpłynąć na decyzję Ministerstwa.

Sieć kultury to długofalowy program systemowy nastawiony na sieciowanie, dokształcanie i wspieranie kadr kultury województwa pomorskiego w realizowanych działaniach. Jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Pierwszy rok zaangażował siły, środki i energię środowisk skupionych wokół 16 wojewódzkich operatorów (wyłonionych na drodze konkursu).

W 2016 roku w ramach projektu „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” odbyły się: konkurs regrantingowy, w którym przyznano niemal 65 000 złotych na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej, 19 warsztatów, 22 spotkania informacyjno – sieciujące w regionie oraz 48 spotkań badawczych. Projekt realizowany był w: Kartuzach, Damnie, Damnicy i Zagórzycy, na Biskupiej Górce, w Nowym Porcie i na Stogach w Gdańsku, Choczewie, Słupsku, Subkowych i Mrzezinie. W efekcie działań projektowych m.in. lokalne samorządy zwróciły uwagę na znaczenie edukacji kulturowej i zaczęły wspierać podmioty, które realizują ją lokalnie, projekty zaowocowały nowymi sieciami współpracy, realizatorzy zdecydowali się na założenie organizacji pozarządowych, wzrosło zaufanie małych podmiotów do dużych instytucji.


Więcej o pierwszym roku działania Sieci Kultury: http://ikm.gda.pl/2016/12/22/pierwszy-programu-siec-kultury-wojewodztwie-pomorskim-zmienil-edukacje-kulturowa-regionie/.


Zapewniamy, że działania, które już zostały podjęte będą realizowane. Odbędą się szkolenia, z zakresu edukacji kulturowej i budowy partnerstw między sektorami edukacji i kultury, zaplanowane na  24-25 lutego, 3-4 marca i 10-11 marca i konkurs regrantingowy na działania w obszarze edukacji kulturowej zaplanowane w okresie od 1 maja do 15 października 2017 roku. Jednak w związku z decyzją o obniżeniu dotacji przez decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki finansowe przeznaczone na regranting mogą zostać ograniczone. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie sieckultury.pl.

Podpisy:

Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej

Agata Andrasiak, koordynatorka programu “Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”

Natalia Brylowska, koordynatorka części badawczej programu “Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”

Partnerzy strategiczni Programu Sieć Kultury w woj. pomorskim

Fundacja Edukacyjna Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Prezeska Zofia Lisiecka

Nadbałtyckie Centrum Kultury, Zastępca Dyrektora Elżbieta Pękała

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, Dyrektor Edyta Wolska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Dyrektor Danuta Sroka

Gdański Teatr Szekspirowski, Kierownik Działu Edukacji Anna Ratkiewicz-Syrek

Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Sulisława Borowska

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

*pismo Narodowego Centrum Kultury z dnia 20.02.2017


Jeśli chcą Państwo wesprzeć akcję przywrócenia budżetu programu Bardzo Młoda Kultura, zachęcamy do wypełnienia:

Mogą Państwo stworzyć również własne listy poparcia. Prosimy o dostaczenie ich do Instytutu Kultury Miejskiej, do dnia 5 marca 2017 roku.