Wyniki konkursu Sieć Kultury 2018

Po kilku miesiącach spotkań w regionie, warsztatów, składania wniosków i trzech obrad komisji, nadszedł czas na ogłoszenie wyników projektów dofinansowanych w ramach konkursu Sieć Kultury 2018.

W dniach 20-26 kwietnia odbyły się obrady komisji, w której zasiedli: Joanna Kowalska, Katarzyna Huńko, Monika Kuligowska, Monika Bąkowska-Łajming, Dariusz Zalewski, Marta Nowicka, Anna Maliszewska oraz Michał Piotrowski (szczegółowe bio całej komisji dostępne w ostatnim poście).

Niektóre wnioski odpadły ze względu na błędy formalne. Najczęstszym powodem było wykroczenie poza wyznaczony termin harmonogramu i czasu realizacji zaplanowanych działań. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem jest to okres 28 maja-5 października. Innymi błędami było przeznaczenie budżetu na środki trwałe lub nagrody finansowe dla uczestników oraz brak partnera projektu z innego sektora, niż wnioskodawca.

Na tym etapie komisja miała już wytypowaną grupę najciekawszych wniosków, spośród której musiała wyłonić zwycięzców. Niektóre wnioski budziły wątpliwości i zostały na samym początku przedyskutowane.

Najwięcej emocji pojawiło się przy wyborze „dużych” projektów. Punktacja niektórych była wyrównana, rozpoczęła się więc płomienna dyskusja. Komisja rozważała delikatną kwestię – czy projekt rozpisany na papierze okaże się sukcesem w rzeczywistości? Po prawie godzinnej analizie wniosków i wymianie zdań, komisja doszła do porozumienia. To jednak nie był koniec obrad. Niektóre aspekty pozostałych projektów nadal rodziły pytania.

Ostatecznie w konkursie wytypowano siedem projektów, które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 48 ooo zł.

Wyniki konkursu Sieć Kultury 2018

Wyłonione projekty w kategorii „małe” (kolejność alfabetyczna) oraz kwota przyznanego dofinansowania:

  • Czuję, więc jestem – 4 000 zł
  • FilozoGraf – 3 730 zł
  • Nie święci garnki lepią – 4 000 zł

Wyłonione projekty w kategorii „duże” (kolejność alfabetyczna) oraz kwota przyznanego dofinansowania:

  • Bardzo wspólny świat – 9 870 zł
  • Hip Hip KultHuraaa! – regionalne spotkania twórców – 11 200 zł
  • Krytykuj mądrze – 3 700 zł
  • Po prostu RAZEM! – 11 500 zł

Wszystkie wnioski, które przeszły ocenę formalną, zostały ocenione punktowo według wyznaczonych wcześniej kryteriów, dostępnych tutaj. Kryteria oceny wraz z uzasadnieniem zostanie rozesłana do uczestników konkursu do 30 kwietnia. Protokół z obrad wraz z kwotą dofinansowania poszczególnych projektów jest dostępny tutaj.

Wnioski „małe”, odrzucone ze względów formalnych również poddano ocenie merytorycznej (ale nie punktowej), by w ten sposób przekazać informację zwrotną ich pomysłodawcom podczas konsultacji indywidualnych w czerwcu.

Zainteresowanych konsultacjami indywidualnymi prosimy o zgłaszanie tego faktu drogą mailową na adres: agata.andrasiak@ikm.gda.pl do 18 maja 2018 roku. Konsultacje są przeznaczone dla osób, które przeszły ocenę formalną, ale nie zostały wyłonione w konkursie.

Z kolei 22 maja 2018 roku odbędą się dwa szkolenia: dla mentorów/-ek oraz koordynatorów/-ek i ich partnerów/-ek wyłonionych projektów. Miejsce: STARTER ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk (kliknij, aby zobaczyć mapę). Szczegóły szkolenia można znaleźć tutaj.

Grafika: Magdalena Nestorowicz

O zwycięskich projektach

Czuję, więc jestem – projekt z Pruszcza Gdańskiego przeznaczony głównie dla uczniów, ale zaproszeni zostaną także rodzice. W jego ramach dzieci będą uczyć się emocji i ich wyrażania. Przewidziany jest cykl warsztatów: nazywanie i pisanie o emocjach, rysowanie ich czy rozpoznawanie ich w książkach. Uczniowie pójdą również na spektakl operowy, a książka, którą napiszą w trakcie zajęć, zostanie wydana. Wnioskodawcą projektu jest Aldona Domeradzka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim.

FilozoGraf – projekt z Człuchowa, opierający się na opracowaniu i wykonaniu metodą czarno-białej grafiki krótkich etiud komiksowych, połączonych w spójny album. Tematyka prac będzie oscylowała wokół poglądów filozofów greckich na temat powstania świata. Projekt ma na celu wprowadzenie młodzież w świat pierwszych filozoficznych koncepcji powstania świata oraz nabycia umiejętności wyrażenia przez nich myśli filozoficznych poprzez lubianą i przystępną dla nich formę sztuki, czyli komiks. Wnioskodawcą projektu jest Hanna Borzyszkowska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku – Filia nr 2 w Człuchowie.

Nie święci garnki lepią – projekt z Brus. Jego celami są kultywowanie pradawnych tradycji i rzemiosła oraz integracja dziesięcioletnich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach i dorosłych osób niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach projektu uczestnicy wyjadą do Muzeum Ceramiki w Chmielnie i na Festyn Archeologiczny w Czernicy oraz wezmą udział w cyklu czterech warsztatów rzemiosł dawnych. Wnioskodawcą projektu jest Anna Ossowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach.

Bardzo wspólny świat – projekt z Gdańska, którego realizacja skupia się na Dolnym Wrzeszczu. Zostaną zorganizowane warsztaty dla młodzieży w Centrum Pracy Socjalnej nr 1, poświęcone biedzie, wykluczeniu i problemom społecznym Dolnego Wrzeszcza. Rada tej dzielnicy również przeprowadzi zajęcia. Kolejne warsztaty to: teatralne, zbierania materiału do video artu oraz pisania scenariusza. Na końcu premierę będzie mieć spektakl stworzony przez młodzież oraz video art. Wnioskodawcą projektu jest Rita Jankowska, reżyserka, dramaturżka, animatorka społeczna, założycielka Teatru Błękitna Sukienka /2011/.

Hip Hip KultHuraaa! – regionalne spotkania twórców – projekt z Luzina. Jego celem są wspólne działania społeczności szkół podstawowych, bibliotekarzy/-ek, artystów/-ek i mieszkańców/-nek kilku gmin na Kaszubach. Uczniowie szkół będą jeździć po regionie, by spotkać się z ciekawymi osobowościami, zwiedzać i uczestniczyć w różnorodnych warsztatach z lokalnymi twórcami. Doświadczą kultury wielozmysłowo. Zwieńczeniem projektu będzie Dzień Regionu. Wnioskodawcą projektu jest Maja Krośnicka z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie.

Krytykuj mądrze – projekt ze Słupska. Zakłada realizację 38 godzin warsztatowych, mających na celu zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w życiu teatralnym i wyrażaniu swojej opinii na temat obejrzanych spektakli. Uczniowie podstawówki będą uczyć się pisania recenzji, krytyki teatralnej oraz z czego składa się spektakl. Przewidziano również zajęcia dla nauczycieli – o roli teatru w edukacji, analizie recenzji i o teatrze samym w sobie. Młodzież będzie miała także możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia spektaklu oraz weźmie udział w organizacji festiwalu teatralnego sztuk zaangażowanych społecznie. Wnioskodawcą projektu jest Agata Pietruszewska z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

Po prostu RAZEM! – projekt z Sopotu. Ma na celu integrację obcokrajowców i uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 3. Pojawią się takie wydarzenia jak spotkania z obcokrajowcami, warsztaty antydyskryminacyjne, dwa pikniki integracyjne, wspólne rajdy rowerowe, lekcje polskiego dla obcokrajowców, a także spotkania kreatywne koordynatorów i koordynatorek, mające na celu tworzenie sieci kultury. Wnioskodawcą projektu jest Dagmara Sypniewska-Skwara z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

Przed nami najbardziej ekscytujący etap – realizacja zwycięskich projektów! Wszystkie informacje o bieżących działaniach będą pojawiać się na stronie Sieci Kultury.

Wpis ma blogu Bardzo Młodej Kultury – kliknij tutaj.