Rusza drugi konkurs na inicjatywy lokalne! Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie. Edycja jesienna.

Wystartowała druga edycja konkursu na realizację działań edukacyjno-kulturowych w województwie pomorskim. Zapraszamy animatorów i edukatorów do udziału w jesiennej edycji konkursu Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie!

Ruszamy z naborem wniosków do Konkursu BMK 2020 – Pomorskie. Edycja jesienna. Głównym celem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja działań w tej edycji ma zakładać współpracę sfer kultury i oświaty, uwzględniając obowiązujące ograniczenia i obostrzenia ogłaszane przez władze RP, a ich efekty zostaną zaprezentowane on-line.

W tej edycji prowadzimy także otwarty nabór wniosków. Zachęcamy animatorów, edukatorów i nauczycieli do zgłaszania pomysłów na działania jakie chcieliby zorganizować dla swoich odbiorców, podopiecznych, uczniów. Wystarczy, że chętni którzy nie uczestniczyli w szkoleniach „Osadnicy, czyli animator na tropie projektu edukacyjno-kulturowego” stacjonarnie lub online, wypełnią formularz zgłoszeniowy (klik) i zapoznają się z materiałami z webinariów indywidualnie. Koordynatorzy projektów, które były realizowane w wiosennej edycji konkursu mogą złożyć wniosek na kontynuację swoich działań lub zaproponować nowy pomysł do realizacji.

Inicjatywy nie muszą ograniczać się do działań online. Projekty można realizować w rzeczywistości zdalnej, hybrydowej a także offline przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. Wszystko zależy od potrzeb i Waszej kreatywności 😉

W ramach konkursu wybrane zostaną działania najwyżej punktowane w dwóch kategoriach: początkujących, jak i doświadczonych realizatorów. Kwoty przeznaczone na realizację działań wynoszą od 500 zł do 12000 zł, przy czym maksymalna wielkość środków przeznaczonych na realizację wszystkich działań wyłonionych w ramach „Jesiennej edycji konkursu” wynosi 36 000 zł.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W konkursie mogą wziąć udział:

1. osoby fizyczne
2. zespoły nieformalne co najmniej 2-osobowe
3. podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe,

które zaproponują w swoim wniosku konkursowym koncepcję działań z zakresu edukacji kulturowej opartą o partnerską współpracę między sektorem oświaty i kultury. Działanie może być jednorazowe lub cykliczne, monotematyczne lub złożone, w formie krótkich akcji bądź większych wydarzeń. Efekty zaproponowanych działań powinny być zaprezentowane on-line oraz zrealizowane zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i obostrzeniami wynikającymi z panującego stanu epidemii.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie. Edycja jesienna” zapraszamy osoby, które wzięły udział w obowiązkowym szkoleniu na terenie Wyspy Sobieszewskiej w dniach: 28-29 lutego 2020 roku i/lub w czterech webinarach udostępnionych w zamkniętej grupie na Facebooku w dniach 23-27 marca 2020 

oraz 

chętnych, którzy nie uczestniczyli powyższych szkoleniach, ale zapoznają się z webinarami indywidualnie, a także na ich podstawie przygotują materiały, tj: drzewo problemów i celów, produkty i rezultaty oraz opis grupy docelowej swojego działania, co stanowić będzie przedmiot zdalnej konsultacji z ekspertkami w terminie od 10 do 14 lipca 2020 roku. Osobom tym Organizator udostępni webinary po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: Formularz zgłoszeniowy do konkursu BMK 2020-Edycja jesienna dla osób nieuczestniczących w szkoleniu Osadnicy, czyli Animator na tropie projektu kulturowo-edukacyjnego

SKŁADANIE WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

Pomysły na działania z zakresu edukacji kulturowej muszą być złożone przez minimum dwóch partnerów: jednego z sektora edukacji i jednego z sektora kultury, którzy wspólnie będą realizować Działanie. Wnioski należy składać do dnia 20 lipca  2020 r. do godz. 17:00 mailowo na adres:  monika.leszczynska@ikm.gda.pl. Na tym etapie nie są wymagane podpisy wnioskodawców. Każdy z uczestników może złożyć tylko jeden projekt, który znajduje się w Załączniku nr 1 poniżej.

Planując kosztorys warto pamiętać, że wydatki przeznaczone na realizację Działań muszą być zgodne z  wykazem kosztów kwalifikowanych określonych w regulaminie konkursu.
Do kosztów kwalifikowanych należą np:
– koszty wynagrodzenia za koordynację Działania
– koszty wynagrodzenia za przygotowanie, prowadzenie i moderowanie działań (prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń, spotkań, koncertów),
– koszty za wynajem sprzętu i usługę obsługi technicznej,
– koszty promocji, w szczególności promocji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych.
Do takich kosztów można zaliczyć również: 
– zakup materiałów do archiwizacji – pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci),
– koszt przygotowania witryn www i aplikacji mobilnych,
– koszty łącza i streamingu, zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania
– koszty dostawy internetu (w czasie realizacji Działania).

Kosztem nie może być zakup środków trwałych, wydatki inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne budynków oraz obiektów.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki zostaną opublikowane na stronie sieckultury.pl do dnia 28 lipca 2020 roku. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez specjalnie wyznaczoną komisję, składającą się z osób doświadczonych w sektorach kultury i/lub oświaty i edukacji. Każdy z projektów zostanie oceniony w skali od 0 do 100 pkt. Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w Załączniku nr 2 poniżej.

Po opublikowaniu wyników konkursu, wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie będą mieli czas na uzupełnienie podpisów na formularzu (podpis wnioskodawcy/ów, partnera/ów). 

REALIZACJA DZIAŁAŃ KONKURSOWYCH

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie oraz ich finansowanie, musi odbyć się w terminie od od 31 lipca do 09 października 2020 roku.

Informacji na temat Konkursu udziela Monika Leszczyńska – tel. 797 350 135, e-mail: monika.leszczynska@ikm.gda.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie. Edycja jesienna”

REGULAMIN BMK_2020 – edycja jesienna.

Załącznik 1  Formularz wniosku konkursowego

doc. edytowalny – Formularz-wniosku-konkursowego-2020-edycja-jesienna_word

pdf.Formularz-wniosku-konkursowego-2020-edycja-jesienna_pdf

Załącznik 2 Kryteria oceny

Załącznik-2_Kryteria-oceny-2020-edycja-jesienna

Załącznik 3 Wzór porozumienia 

Porozumienie-wzór-2020.Edycja-Jesienna