Informator dla koordynatorów jesiennej edycji konkursu BMK 2020 – pomorskie

Drodzy Koordynatorzy, gratulujemy Wam otrzymania dofinansowania na działania edukacyjno-kulturowe.

Już za chwilę rozpoczniecie realizację swoich projektów w ramach Jesiennej Edycji Konkursu Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie. Przygotowałyśmy dla Was krótki poradnik-informator. Znajdziecie w nim zestaw niezbędnych dokumentów, narzędzi, które będą pomocne w prawidłowej realizacji a także rozliczeniu finansowanego działania.

FINANSOWANIE I ROZLICZANIE KOSZTÓW DZIAŁAŃ

Wydatki mogą być ponoszone od 31 lipca do 09 października 2020 roku. Kwoty dofinansowania przyznanego w ramach konkursu na realizację działań  są kwotami brutto, zawierają wszystkie podatki i obciążenia, w tym podatek VAT. Wszystkie koszty realizacji Waszych działań muszą być udokumentowane, efektywne i racjonalne. Wydatki te muszą być niezbędne do realizacji i być ujęte w kosztorysie stanowiącym załącznik do Porozumienia. Pamiętajcie też, że wydatki przeznaczone na realizację Działań muszą być zgodne z  wykazem kosztów kwalifikowanych określonych w regulaminie konkursu. Do kosztów kwalifikowanych należą np:

 • koszty wynagrodzenia za koordynację Działania
 • koszty wynagrodzenia za przygotowanie, prowadzenie i moderowanie działań (prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń, spotkań, koncertów),
 • koszty za wynajem sprzętu i usługę obsługi technicznej,
 • koszty promocji, w szczególności promocji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych
 • zakup materiałów do archiwizacji – pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci),
 • koszt przygotowania witryn www i aplikacji mobilnych,
 • koszty łącza i streamingu, zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania
 • koszty dostawy internetu (w czasie realizacji Działania)

Kosztem nie może być zakup środków trwałych, wydatki inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne budynków oraz obiektów.

Wszelkie umowy cywilnoprawne z wykonawcami zaangażowanymi w realizację Waszych działań np.prowadzącymi zajęcia, warsztaty będą zawierane bezpośrednio przez Instytut Kultury Miejskiej.  W tym celu jako koordynatorzy musicie dostarczyć niezbędne dane i informacje wymagane do zawarcia takich umów w odpowiednich terminach, zgodnie z wytycznymi przesyłanymi przez Monikę Leszczyńską na skrzynki mailowe. Wszelkie faktury również powinny być wystawione na Instytut Kultury Miejskiej. Tutaj niezbędne dane do faktury:Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk NIP: 5833123864.

PROMOCJA I KOMUNIKACJA DZIAŁAŃ

Prowadząc działania informacyjne i promocyjne pamiętajcie by we wszystkich publikacjach i materiałach promocyjnych, na stronach internetowych i kanałach social media, a także przy sporządzaniu dokumentów i opracowań, związanych z dofinansowanym Działaniem, które podawane są do wiadomości publicznej lub przeznaczone są dla uczestników  (np. informacje prasowe, zaproszenia, newsletter, listy obecności):

 1. umieścić informację o dofinansowaniu: Projekt realizowany jest w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.
 2. umieścić logotypy Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Kultury Miejskiej i Programu Sieć Kultury. Zestaw logotypów znajdziecie klikając Tutaj  Inne formaty logotypów NCK i BMK można pobrać także tutaj https://www.nck.pl/

Prowadząc działania informacyjno-promocyjne w social mediach wystarczy do wpisu dodać hasztagi: #BardzoMłodaKultura #NarodoweCentrumKultury #InstytutKulturyMiejskiej #SiećKultury

Na stronie www.sieckultury.pl będziemy na bieżąco zamieszczać relacje z realizacji Waszych projektów. Dlatego zachęcamy Was do przesyłania na bieżąco informacji oraz krótkich relacji z prowadzonych przez Was działań wraz ze zdjęciami, filmami, publikacjami w mediach społecznościowych, etc. Materiały te możecie przesyłać drogą mailową na adres:

agata.andrasiak@ikm.gda.pl – koordynatorka programu Bardzo Młoda Kultura od 2016 roku. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją kulturową w ramach programu „Sieć Kultury. Łączy edukację i kulturę w Gdańsku i regionie”

malgorzata.cholewinska@ikm.gda.pl – wspiera program organizacyjnie oraz prowadzi i redaguje stronę internetową

monika.leszczynska@ikm.gda.pl koordynuje działania związane z obsługą konkursu oraz realizacją dofinansowanych projektów 

WYMAGANE ZGODY

Ze względu na przepisy oraz kwestie metodologiczne i etyczne będziemy potrzebowały od Waszych uczestników lub ich rodziców zgody na: udział w projekcie, zgodę na przetwarzanie wizerunku oraz udział w badaniu. Podstawowym warunkiem przeprowadzenia badań jest udzielenie przez dziecko świadomej zgody. Dziecko może też swoją zgodę na każdym etapie badań wycofać i powinno zostać o takiej możliwości z góry poinformowane. W przypadku, gdy dziecko jest niepełnoletnie, potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Najlepszym sposobem, będzie zebranie wszystkich zgód za jednym razem. Przykładowe zgody załączamy tutaj Zgody_uczestników

PODSUMOWANIE I EWALUACJA DZIAŁAŃ

Choć do końca realizacji Waszych działań daleka droga już teraz warto pomyśleć i zaplanować czas na podsumowanie i ewaluację projektu. Chociaż Narodowe Centrum Kultury zaproponowało w ramach porównywalności wyników badań na poziomie ogólnopolskim narzędzia do ewaluacji odbiorców Waszych projektów,  warto poszerzyć je o własne, twórcze podejście do zbierania informacji od uczestników np.: w formie pamiętników, rysunków, zabawy, wykorzystać emotki, kamyczki, fotografie itp. Pamiętajcie, że z ewaluacji możecie się bardzo dużo dowiedzieć.

Załączone narzędzia ewaluacyjne o nazwie: pociąg: umiejętności, ludzie, plany, produkty, a także wydzieranka skierowane są do wszystkich uczestników Waszych działań. Warto już teraz pomyśleć o tym w jaki sposób i kiedy narzędzia zostaną wykorzystane. Można wpleść je w wydarzenia finałowe lub  spotkania podsumowujące. 

Dla każdego koordynatora przygotujemy i wyślemy pakiet po ok. 20 sztuk każdego z narzędzi do rozdania uczestnikom pod koniec bądź po zakończeniu projektu.

Możecie skorzystać z nich np.:

 1. rozdając wydzieranki i poszczególne wagony swoim uczestnikom na spotkaniu podsumowującym;
 2. rozdając do indywidualnego wypełnienia wydzieranki a wagony wspólnie omówić w formie warsztatu naklejając na nie karteczki samoprzylepne z przemyśleniami dotyczącymi poszczególnych kwestii: nabytych umiejętności, poznanych ludzi, planów i marzeń dotyczących kontynuacji podobnych działań.
 3. rozsyłając wydzieranki drogą elektroniczną z prośbą o zaznaczenie odpowiedzi i odesłanie do koordynatora, a wagony omawiając na spotkaniu online (ważne, żeby poruszone kwestie nie umknęły i zostały zapisane przez koordynatora bądź moderatora spotkania);

Zdajemy sobie sprawę, że większość Waszych działań odbywa się online, bez kontaktu z uczestnikami. Dlatego przełożyłyśmy pytania z wydzieranki oraz pytania z pociągu na formularz ankietowy. Link do niego dostępny jest tutaj: https://docs.google.com/form Jeśli to ułatwi Wam pracę możecie po zakończonych działaniach rozesłać go do swoich uczestników z prośbą o wypełnienie. Być może tak będzie Wam łatwiej zebrać opinie uczestników. Przy wyborze tego rozwiązania warto monitorować liczbę wypełnionych ankiet, a uczestnikom przypominać o ich wypełnianiu.

Poza formularzem elektronicznym, wypełnione przez uczestników pakiety trzeba będzie do nas zwrócić. Będziemy potrzebowali zarówno wydzieranek, jak i wypełnionych wagonów pociągu. Może to być paczka z ręcznie wypełnionymi narzędziami bądź skany, zdjęcia czy opisy. Jeśli chcielibyście zadać jakieś dodatkowe pytania swoim uczestnikom jesteśmy do Waszej dyspozycji.  Formularz dostępny pod linkiem można edytować i dostosować do Waszych potrzeb. 

WISIENKA NA TORCIE

Jeśli skończyliście już swoje działania… 

Zaplanowane w projekcie działania dobiegły końca, narzędzia ewaluacji są wypełnione przez uczestników Waszych projektów, przesłaliście relacje na stronę, umowy zostały podpisane a faktury rozliczone nadszedł czas na chwilę oddechu, namysłu i przygotowanie raportu końcowego oraz wypełnienie tabeli z danymi ilościowymi.

 1. Raport z realizacji projektu (o którym mowa w porozumieniu) Część A _sprawozdanie merytoryczne i Część B_sprawozdanie finansowe
 2. Tabelę wskaźników Wskaźniki

W razie pytań, wątpliwości jesteśmy do Waszej dyspozycji! 😉