- Danuta Maria Sroka

Danuta Maria Sroka – bibliotekoznawca, starszy kustosz MBP, animator społeczny, od 1995 r. pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, od września 2012 r. na stanowisku dyrektora, autorka setek artykułów związanych z regionem, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz VII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 1986 r. związana ze Słupskiem. Jest inicjatorką i koordynatorką wielu projektów społecznych oraz projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Pomorza. Mentorka projektów: „Sieć Korzeni” oraz „Fotozmiany – upływ czasu w przestrzeni” zrealizowanych w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016” oraz projektu  „Nie święci garnki lepią” realizowanego w ramach edycji „Sieć Kultury 2018”.