- Joanna Śnieżko-Misterek

Joanna Śnieżko-Misterek - zdjęcie

Joanna Śnieżko-Misterek – ukończyła socjologię ze specjalizacją antropologia kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka studiów European Diploma in Culture Projects Management organizowanych przez Marcel Hicter Fundation z Brukseli z projektem „Szekspir wykracza poza centrum”, założycielka kina studenckiego przy UMK w Toruniu, autorka projektów „Dolne Miasto Górą” i „Fabryka Talentów na Dolnym Mieście” oraz „Wszechświat Księcia H”. Od 2000 r. Koordynatorka Festiwalu Szekspirowskiego, a także innych projektów kulturalnych Fundacji Theatrum Gedanense i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, realizatorka licznych projektów w zakresie współpracy międzynarodowej finansowanych ze źródeł unijnych , jak i krajowych, prezeska zarządu Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich. Mentorka projektów: „Punkt Widzenia” zrealizowanego w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016”, „Adopcja z Kulturą” (2017) oraz „Filozograf” (2018).