„Dać ludziom przestrzeń…” – relacja z II Pomorskiej Giełdy Inspiracji

Nauczyciele, edukatorzy, animatorzy i działacze kulturalni – łącznie kilkadziesiąt osób z całego województwa – spotkali się na II Pomorskiej Giełdzie Inspiracji. Spotkanie odbyło się 16 stycznia 2017 roku w gdańskim Instytucie Kultury Miejskiej.

— To było niezwykle inspirujące spotkanie z ludźmi z sektorów oświaty i kultury, pełnymi pasji i pomysłów. Laureaci konkursu kierowali się przede wszystkim chęcią dokonania zmiany w swoim najbliższym otoczeniu: dzielnicy, podwórku czy szkole — mówi Agata Andrasiak, koordynator programu „Sieć Kultury”.

Fot. Rafał Kulwiec

Fot. Rafał Kulwiec

Tegoroczna Giełda miała na celu przede wszystkim podsumowanie projektów zrealizowanych dzięki dofinansowaniu w konkursie „Sieć Kultury 2016”.

Z prezentacjami wystąpiły:

  • Beata Wołkanowska (Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku) – projekt „Dzieciaki lubią zwierzaki. A co lubią zwierzaki?”;
  • Ewelina Miszkiewicz, Lucyna Samotyja – „Punkt widzenia”;
  • Małgorzata Dubasiewicz (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA”) i Agnieszka Bednarek (Uniwersytet Gdański) – „Sieć korzeni”;
  • Dorota Nawój (Dom Kultury w Subkowach) – „Teatr budzi ludzi” – razem z grupą młodych artystów, uczestników projektu, którzy zagrali w przedstawieniu „Nic nie jest biało-czarne”;
  • Ewelina Chudyba (Gimnazjum nr 11 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku) – „Tuse – tworzę sztukę z młodzieżą” – razem z dwiema uczennicami, uczestniczkami projektu;
  • Agnieszka Lasota, Ania Jasieńska (Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na Nowo”) – „Zobaczyć na nowo – budowanie poczucia tożsamości lokalnej”;
  • Iwona Prusko, Barbara Ciach („Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne) – „Włączeni w kulturę”;
  • Katarzyna Partyka, Iwona Woźniewska (Stowarzyszenie „180 Stopni”) – „New school” – razem z trojgiem młodych ludzi, zaangażowanych w realizację projektu.

Przypomnijmy, konkurs „Sieć Kultury 2016” zakładał współpracę przedstawicieli sektora kultury z pracownikami placówek oświatowo-edukacyjnych. Do konkursu zgłoszono 76 projektów – 26 „dużych” i 50 „małych”; w kategorii „duże” wsparcie kwotą do 15 tys. zł brutto otrzymały dwa projekty, zaś w kategorii „małe” wsparcie kwotą do 5 tys. zł brutto otrzymało 8 projektów.

W realizację wszystkich projektów zaangażowane były łącznie 43 osoby. Pod względem rodzajów podmiotów największy udział miały szkoły (15), następnie organizacje pozarządowe (7), instytucje kultury (5), grupy nieformalne (4); ponadto w konkursie wziął udział jeden podmiot prywatny (przedsiębiorstwo). Rozmaite działania projektowe – np.: warsztaty edukacyjne, spektakle, gry terenowe, ćwiczenia, zabawy, akcje sadzenia roślin itp. – zgromadziły w sumie ponad 1000 uczestników.

Opisy wszystkich projektów z roku 2016 znajdują się pod adresem: http://sieckultury.pl/dzialanie/projekty2016/.


Agata Andrasiak podkreśla społeczny wymiar przedsięwzięcia:

To bardzo ważne, aby dać ludziom przestrzeń do dzielenia się swoim doświadczeniem, inicjowania nowych sieci współpracy międzysektorowej, ale także wyrażenia siebie, swoich obaw czy radości, które pojawiały się podczas realizacji projektów. Mam nadzieję, że II Pomorska Giełda Inspiracji była taką właśnie przestrzenią pełną troski, życzliwości i szacunku do siebie nawzajem.

Wiele życzliwych opinii o programie „Sieć Kultury” można było usłyszeć w spontanicznych rozmowach po części oficjalnej wydarzenia. Osoby, które zrealizowały projekty w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016”, podkreślały, że pozytywnym efektem programu było przełamanie barier instytucjonalnych i nawiązanie dobrych relacji z innymi podmiotami w regionie. To cenna informacja zwrotna dla operatora programu – motywowanie i ułatwianie współpracy na polu edukacji kulturowej jest właśnie jednym z celów „Sieci Kultury”.

II Pomorska Giełda Inspiracji potwierdziła, że warto wspierać podmioty, które dopiero zaczynają przygodę z projektami. Niekiedy wystarczy drobna zachęta – choćby w formie bezpłatnego szkolenia czy konsultacji – aby początkujący szybko rozwinęli skrzydła, ujawniając swój potencjał. Wspólne pokonanie pierwszej przeszkody i zrealizowanie projektu przy wsparciu mentora otwiera na podejmowanie samodzielnych inicjatyw w przyszłości.

Wypowiedzi uczestników spotkania na temat poszczególnych projektów były entuzjastyczne.

„Włączeni w kulturę”
Uczestniczka projektu: Fajne dla mnie jest to, że możemy uczyć się jak poprzez sztukę mówić o ważnych rzeczach, które nas wszystkich dotyczą i na które się nie zgadzamy.

„Tuse – tworzę sztukę z młodzieżą”
Ewelina Chudyba, nauczycielka w Gimnazjum nr 11 w Gdańsku: Praca spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony społeczności lokalnej, nie tylko samych dzieci uczęszczających do szkoły, ale również ich rodziców, pracowników szkoły i mieszkańców dzielnicy.

„New School”
Paweł Pagieła, wicedyrektor Gimnazjum nr 34 w Gdańsku: Projekt przyciągnął społeczność lokalną dzielnicy Nowy Port, co stanowi niebywały sukces. Liczba odbiorców pokazu mody przeszła nasze oczekiwania.

„Dzieciaki lubią zwierzaki. A co lubią zwierzaki?”
Beata Wołkanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku: Dzięki realizacji projektu ujawniły się talenty i pasje, które z pewnością będą pielęgnowane. Wszystkie fotorelacje cieszyły się popularnością wśród rodziców naszych uczniów, którzy udostępniali je na swoich profilach w serwisie społecznościowym.

„Teatr budzi ludzi”
Uczestnik projektu: W domu kultury nie mówi się tylko wierszyków, jak nasi znajomi zobaczą to przedstawienie to się zdziwią!
Osoba z widowni: Jestem pełen podziwu i chylę czoła przed twórcami spektaklu.

„Sieć korzeni”
Uczestniczka projektu: Cieszę się, że mogłam porozmawiać z babcią, że obie czerpałyśmy z tego korzyść – ja chętnie słuchałam, a babcia jeszcze chętniej opowiadała.

„Punkt widzenia”
Ewelina Miszkiewicz: Mamy już plan współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną i Zespołem Szkół na kolejne działania związane z animacją poklatkową i pisaniem scenariuszy do filmów. Wraz z młodzieżą oraz partnerami chcielibyśmy przeprowadzić podobne warsztaty, które będą dotyczyły kolejnych zabytkowych miejsc z terenu gminy Choczewo, a jest ich sporo i mają dużą wartość historyczną.

 

Galeria zdjęć – II Pomorska Giełda Inspiracji (16.01.2017, Instytut Kultury Miejskiej) – fot. Rafał Kulwiec