Łączymy edukację i kulturę. Giełda inspiracji 2019

Instytut Kultury Miejskiej i Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zapraszają na kolejną edycję Giełdy inspiracji. Już 31 maja spotkamy się w Podziemiach Zbrojowni Sztuki, by porozmawiać o dotychczasowych działaniach i wymienić się doświadczeniami z zakresu łączenia edukacji i kultury.

Wydarzenie podsumuje trzy lata działania Sieci Kultury – projektu łączącego edukację i kulturę w województwie pomorskim realizowanego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura w latach 2016 – 2018. Giełda będzie również okazją do spotkania się członków Metropolitalnej Komisji Kultury, a także zapoznania się z podejmowanymi przez nich działaniami.

Podczas wydarzenia porozmawiamy o tym, czym jest edukacja kulturowa, jak jest rozumiana, co już udało się w tym obszarze zrealizować, a także z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się mierzyć. Zaprezentowane dobre praktyki będą pretekstem do namysłu nad tym, dlaczego działania na styku edukacji i kultury są ważne, jak ta idea łączenia jest realizowana w różnych miejscach, przez różne podmioty, jak jest wdrażana i czy wpisuje się w działania systemowe, polityki miejskie. Zaprezentujemy też reportaże z siedmiu projektów zrealizowanych w 2018 roku w Brusach, Słupsku, Sopocie, Gdańsku, Człuchowie, Luzinie i Pruszczu Gdańskim. W strefie sieciowania i integracji będzie można skonsultować swoje pomysły na działania łączące edukacje i kulturę, a także podzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Wydarzenie zakończy koncert zespołu Michalove, trzyosobowej grupy śpiewającej tradycyjne pieśni wielogłosowe, głównie ukraińskie, ale też polskie, białoruskie, serbskie, wykonywane a’capella oraz we własnych aranżacjach przy akompaniamencie m.in. akordeonu, bębnów, handpana – mówi Agata Andrasiak, koordynatorka programu

DLA KOGO?

Giełda inspiracji jest BEZPŁATNYM spotkaniem, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych łączeniem edukacji i kultury w Gdańsku i regionie (nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury, partnerów i sympatyków programu, radnych i przedstawicieli władz samorządowych, a także uczestników I edycji programu BMK 2016-2018)

KIEDY I GDZIE?

31 maja w godz. 11.00-17.00 w Podziemiach Zbrojowni Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (wejście od strony Targu Węglowego).

WEJŚCIÓWKI

Uwaga! Na wydarzenie obowiązują zapisy. Kliknij tutaj, aby przejść do strony z zapisami.

Harmonogram

Część I: Refleksje i podsumowania, godz. 11.00–12.30
• 11.00 Otwarcie Giełdy inspiracji: Agata Andrasiak (Instytut Kultury Miejskiej), Michał Glaser, Alicja Jelińska (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot )
• 11.15–11.35 Kulturowe potencjały społeczności lokalnych, wykład prof. Cezarego Obrachta-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)
• 11.35–11.55 Kultura jako prowincja, wykład dr hab., prof. UAM Marka Krajewskiego
• 11.55–12.15 Prezentacja badań zrealizowanych w ramach programu Sieć Kultury 2016-2018, dr Natalia Brylowska (Instytut Kultury Miejskiej)
• 12.15–12.30 Uroczyste podziękowanie partnerom za dotychczasową współpracę i wspólne zdjęcie

Lunch: godz. 12.30 – 13.15

Cześć II: Dobre Praktyki, godz. 13.15 – 14.45

• 13.15–13.30 Edukacja Kulturowa w teorii i praktyce, czyli czego badacze mogą się nauczyć od urzędników, Joanna Cichocka-Gula (Wiceprezydent Miasta Sopotu)
• 13.30–13.45 Doświadczanie przez działanie. O kulturze na prowincji, Monika Jastrzębska-Opitz (Dyrektor Żuławski Ośrodek Kultury)
• 13.45–14.00 Sieciowanie nauczycieli w ramach Kreatywnej Pedagogiki, dr Agnieszka Tomasik (Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8)
• 14.00–14.15 Partnerstwo na rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce. Nikogo nie zapalisz, jeśli sam nie płoniesz, Natalia Nowacka (Zastępca Dyrektora, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu)
• 14.15–14.45 Reportaże filmowe z projektów Sieci Kultury zrealizowanych w 2018 roku

Przerwa kawowa i sieciowanie w strefach konsultacyjnych, godz. 14.45-16.00

Część III: Strefa konsultacji, sieciowania i integracji, godz. 15.00 – 16.00

Równoległe konsultacje stolikowe. To otwarta strefa sieciowania i integracji. Zaaranżowana przestrzeń na rozmowę przy kawie, skonsultowanie swoich pomysłów, a także podzielenie się doświadczeniem.
• Stolik 1: Działania animacyjne w małych społecznościach, Katarzyna Bednarek
• Stolik 2: Wykorzystanie potencjału szkolnictwa artystycznego w projektach lokalnych, Monika Bąkowska-Łajming
• Stolik 3: Budowanie lokalnych i międzynarodowych projektów teatralno-edukacyjnych, Anna Ratkiewicz i Marta Nowicka
• Stolik 4: Upowszechnianie edukacji artystycznej w środowiskach lokalnych, Mikołaj Jurkowski
• Stolik 5: Wymiana doświadczeń uczestników i uczestniczek Sieci Kultury 2018

Atrakcje dodatkowe – otwarte warsztaty, godz. 11.00 – 16.00

• Zrób własną przypinkę! (Centrum Integracji Społecznej w Sopocie)
• Podkładka z dobrą myślą (IKM)

Część IV: godz. 16.00–16.40, Koncert zespołu Michalove: Anna Terefenko, Justyna i Jakub Bryzgalscy

Giełdę inspiracji dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Zapraszamy również na wydarzenie na Facebooku!


Prelegenci:

Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej oraz Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą). Jest socjologiem, antropologiem i historykiem. Zainteresowania badawcze dotyczą: problematyki Kaszub i Pomorza, uczestnictwa w kulturze, mniejszości narodowych i etnicznych, polityki regionalnej i samorządności. Autor i współautor ponad 30 książek, redaktor ponad 20, autor kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych. Prezes Instytutu Kaszubskiego.

 

Marek Krajewski, socjolog, profesor zwyczajny, zatrudniony w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących współczesnej kultury, sztuki i edukacji kulturowej oraz książek: Kultury kultury popularnej (2003), POPamiętane (2006), Za fotografię! (2010, wspólnie z R. Drozdowskim), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto ( 2012, wspólnie z R. Drozdowskim, M. Frąckowiakiem, Ł. Rogowskim), Są w życiu rzeczy… (2013), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (2014, redaktor tomu), Diagnoza w kulturze (wspólnie z A. Skórzyńską); Incydentologia (2017). Współtwórca projektów Niewidzialne miasto (www.niewdzialnemiasto.pl ), Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (www.archiwum.edu.pl) oraz programu Bardzo Młoda Kultura .

 

Natalia Brylowska – doktor nauk humanistycznych, menadżerka i badaczka kultury, absolwentka porównawczych studiów cywilizacji i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W IKM zajmuje się projektami badawczymi prowadzonymi przez Obserwatorium Kultury, programem wsparcia kadr kultury oraz konsultacjami społecznymi i ewaluacją działań instytucji kultury. Była koordynatorką badań diagnostycznych prowadzonych w ramach I edycji programu Bardzo Młoda Kultura.

 

Joanna Cichocka-Gula   – Gdańszczanka, absolwentka  Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracowała jako producent filmowy w Studio Filmowym im. K. Irzykowskiego, w Telewizji Polskiej jako dziennikarz, dokumentalista, kierownik Redakcji Publicystyki Kulturalnej i Teatru Tv. Autorka ok 20 filmów dokumentalnych poświęconych kulturze, redaktor spektakli Teatru Tv. Wielokrotnie nagradzana za swoja twórczość telewizyjna. Była stypendystka Rządu Francuskiego oraz uczestniczka staży dziennikarskich w Telewizji Arte, BBC etc. Od 2010 roku Wiceprezydent Sopotu odpowiedzialna za kulturę, edukacje i sprawy społeczne.

 

Monika Jastrzębska-Opitz – Managerka kultury, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej, producentka wydarzeń, autorka i realizatorka projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunku lingwistyka stosowana, Certyfikowany Konsultant ds. planowania strategii rozwoju lokalnego dla instytucji kultury – Dyplom Narodowego Centrum Kultury i Association Marcel Hictr pour la Democratie Culturelle. Absolwentka Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Szkoły Liderów. Od 2010 roku dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim, wiceprezes Fundacji „Kreatywna Edukacja”, prowadzącej autorskie programy wspierające inicjatywy edukacyjne. Aktywna członkini Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski, Stowarzyszenia Miast Partnerskich Nowego Dworu Gdańskiego, Stowarzyszenia Kochamy Żuławy. Członkini Pomorskiej Rady Kultury.

 

Agnieszka Tomasik, doktor nauk humanistycznych, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, koordynatorka gdańskiego projektu sieciowania nauczycieli Kreatywna Pedagogika, wykładowca WSB w Gdańsku.

 

Natalia Nowacka – Absolwentka, obecnie doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Inicjatorka i koordynatorka projektów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych dotyczących sztuki wizualnej realizowanych przez ASP, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Od przeszło dziesięciu lat prowadzi Warsztat Twórczy; miejsce tworzenia, eksperymentowania, doświadczania, nabierania śmiałości i ćwiczenia wyobraźni, gdzie towarzyszy i wspiera indywidualne zdolności każdego z uczestników. Swoje działania realizuje przede wszystkim w Myślenicach, w ramach Myślenickiego Towarzystwa Kultury, Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu gdzie pełni rolę zastępcy dyrektora. Obecnie jest sekretarzem sekcji MTK – Partnerstwa na rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce (PEKM).


Eksperci:

Stolik 1: Działania animacyjne w małych społecznościach

Katarzyna Bednarek –  od 14 lat związana z kulturą na terenie gminy Kwidzyn, najpierw jako instruktorka, a od 12 lat jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie. Realizatorka znaczących projektów społeczno-kulturalnych w Gminie Kwidzyn (m.in. koordynacja 7 projektów współfinansowanych z UE oraz 7 z MKiDN, NCK i Muzeum Historii Polski). Inicjatorka wielu działań kulturalnych. Animatorka lokalnych społeczności, współpracująca i pracująca na zlecenie Stowarzyszania Centrum Aktywności Lokalnej CAL. Posiada doświadczenie w edukacji teatralnej dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. w ramach programu NCK Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015r., realizacja warsztatów i produkcja spektakli teatralnych: na zlecenie organizacji, instytucji kultury). Wykształcenie: ukończone Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu, wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz animacja i zarządzanie kulturą oraz kurs liderski XII Edycja Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uwielbia teatr, a szczególnie lalkowy, który chętnie wykorzystuje w pracy animacyjnej. Interesuje ją wszystko to, co jest związane z kulturą i sztuką ludową.

Stolik 2: Wykorzystanie potencjału szkolnictwa artystycznego w projektach lokalnych

Monika Bąkowska- Łajming – z wykształcenia jestem pianistką i teoretykiem muzyki (absolwentką Akademii Muzycznych w Poznaniu i Gdańsku); od niespełna 25 lat pracuję w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku jako menadżer kultury (z sześcioletnim epizodem nauczycielskim), realizując różne projekty kulturalne, przede wszystkim muzyczne, a także z zakresu edukacji kulturowej. Od wielu lat moją pasją do muzyki zarażam ludzi w miejscu, w którym mieszkam, a także angażuję się w pomoc stowarzyszeniom z obszaru kultury działającym w małych miejscowościach. Fascynują mnie: poznawanie kolejnych dzieł muzycznych, praca z zastosowaniem technik kreatywnego myślenia, powieść „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta, spontaniczne podróże w nieznane i pisanie bajek dla dzieci. Mentorka projektów: „Zobaczyć na nowo – budowanie poczucia tożsamości lokalnej” zrealizowanego w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016” oraz „Dwie Brodnice – jedna historia” 2017.

Stolik 3: Budowanie lokalnych i międzynarodowych projektów teatralno-edukacyjnych

Anna Ratkiewicz – Kierownik Działu Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Z wykształcenia teatrolog i filmoznawca, absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorantka (I rok). Ukończyła kurs z metod pedagogiki teatralnej organizowany przez Instytut Teatralny w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, sekretarz Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Od 2008 roku pracownik etatowy GTS, od kwietnia 2015 Kierownik Działu Edukacji. Koordynuje projekty lokalne i międzynarodowe z zakresu edukacji kulturalnej („Teatr z klasą”, „Teatr i Edukacja”, „Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej”, „SzeksploracjeKultury”, „Letnia Akademia Szekspirowska”, „Teatralny Pasjans”, „Teatralny Pasjans – drugie rozdanie”). Mentorka projektów: „Szekspir czy Shakespeare?” oraz „Dzieciaki lubią zwierzaki. A co lubią zwierzaki?”zrealizowanych w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016” oraz „Odczarujmy Szekspira” (2017).

Marta Nowicka – absolwentka Filologii Polskiej oraz Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, doktorantka na Filologicznym Studium Doktoranckim UG, Specjalista ds. Psychologii i Socjologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą: od 2006 roku współorganizuje wraz z TMT „Włóczykij” w Rumi, cykliczną imprezą edukacyjną dla młodzieży – fabularyzowane edukacyjne rajdy nocne. Od 2009 roku pracuje w Dziale Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, tworząc, pisząc i współorganizując lokalne i międzynarodowe projekty, prowadząc warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. W latach 2013-2017 pracowała także na Uniwersytecie Gdańskim na Katedrze Sztuk Scenicznych, organizując zajęcia, zdobywając dofinansowania i pomagając w tworzeniu profilu nowatorskich studiów: Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi. W roku 2016 ukończyła prestiżowe studia dla profesjonalnych menedżerów kultury: „European Diploma in CulturalProject Management”. Prezes mającej siedzibę w Brukseli sieci „Oracle”, zrzeszającej absolwentów i wykładowców studiów EDiCPM. W tej chwili sieć posiada niemal 500 członków w 49 krajach świata i nadal się rozwija.

Stolik 4: 

Mikołaj Robert Jurkowski  – Robotnik Sztuki, nauczyciel mianowany, założyciel Centralny Urząd Kontroli Technicznej CUKT oraz Wolnej Pracowni PGR_ART z siedzibą w Kolonii Artystów Gdańsk Stocznia. Inicjator powstania Instytutu Twórczych Działań ITEDE oraz Kolonii Artystów Gdańsk Stocznia. Autor projektów edukacyjnych: „Młodzi Młodego Miasta”, warsztatów dla dzieci pt. „Dotyk Sztuki”, „Artour”. Związany z działaniami TOTARTU , Otwartego Atelier Fundacji Wyspa Progres. Pomysłodawca Warsztatów artystycznych realizowanych w CSW Łaźnia pt. „Kraina Kreatywności” oraz „Wędrowcy”. Komisarz wystaw w galerii Mm w latach 2001-2004. Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury w roku 2018. Prezes Fundacji Artystów Kolonia Teraz.

Stolik 5:

Koordynatorzy projektów zrealizowanych w ramach konkursu Sieć Kultury 2018:

Aldona Domeradzka – nauczycielka w szkole podstawowej z 17-letnim stażem. Zajmuje się dziećmi z klas młodszych oraz uczniami z niepełnosprawnościami, którzy uczęszczają do szkoły masowej. Obecnie słuchacz Studiów podyplomowych Nauczania matematyki i fizyki na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Lubi działać, poznawać, doświadczać i odkrywać nowe rzeczy. Nie boi się wyzwań. Najchętniej działa w przestrzeni sobie znanej, czyli w szkole. Jest autorką i realizatorką innowacji pedagogicznych dla klas I-III szkoły podstawowej „Czytam, bo lubię”. Członek Rady Programowej w projekcie „Uwaga! Sposób na sukces” realizowanym przez Young Digital Planet. Ma na swym koncie współtworzenie Innowacyjnego Programu Edukacji Wczesnoszkolnej dla klas II – III szkoły podstawowej „Umiem uczyć się II” w ramach projektu „Uwaga! Sposób na sukces”, a także scenariuszy ośrodków pracy dla szkół specjalnych. Poza edukacją do głównych obszarów jej zainteresowań należy sfera emocji, włączanie i integrowanie osób z różnych środowisk, czy z różnymi niepełnosprawnościami. Jest laureatką trzeciej edycji konkursu „Sieć Kultury 2018” w ramach której powstał projekt „Czuję, więc jestem”.

 

Agata Pietruszewska – animatorka kultury ze Słupska. Zawodowo związana z Nowym Teatrem im. Witkacego w Słupsku, gdzie pracę w dziale promocji łączy z koordynacją projektów kulturalnych i edukacyjnych. Autorka, koordynatorka lub współkoordynatorka wielu projektów, m.in. „Było. Jest. Będzie.” realizowanego w ramach „Lata w teatrze” Instytutu Teatralnego w Warszawie, Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży współfinansowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, „Warsztatów rosyjskiego teatru lalkowego” (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), „Warsztatów pracy scenicznej w masce” organizowanych przez Słupski Ośrodek Kultury (Teatr Rondo), „Warsztatów teatralnych Małego Teatru Lalek z Petersburga” (Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku), projektu „Ojczyzno moja” (Stowarzyszenie Zakład Pracy Twórczej), „Krytykuj mądrze” w ramach „Sieci kultury 2018” (Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku). Od lat pomaga w prowadzeniu Zespołu Artystycznego Marzenie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku a także jest lub była wolontariuszką w wielu organizacjach, m.in. w Małym Teatrze Lalek w Petersburgu, Instytucie Polskim w Petersburgu, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku, Instytucie Zachodnim w Poznaniu (projekt Study Tours to Poland), Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu (projekt Study Tours to Poland). Stypendystka Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Uczestniczka wielu warsztatów, kursów i konferencji dotyczących kultury w Polsce i w Rosji. Absolwentka Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku).

 

Hanna Borzyszkowska – nauczyciel bibliotekarz z 32 – letnim stażem. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej oraz Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Z pasją i zaangażowaniem przez 30 lat prowadziła bibliotekę szkolną w szkole podstawowej i gimnazjum w Człuchowie, organizując szereg konkursów, spotkań autorskich, wystaw, będąc opiekunem gazetki szkolne, kroniki szkolnej, czy prowadząc szkolny kabaret „Szpilka”. Nawiązała współpracę z wieloma artystami i twórcami. Od 2016 jest kierownikiem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Filii nr 2 w Człuchowie. Koordynuje szereg działań kulturalno – edukacyjne skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest autorką kilku programów autorskich, ostatnio z dużym powodzeniem realizuje program „Fonoholizm – telefon też może uzależnić”. Cyklicznie organizuje wystawy malarskie, otwarte zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie z pisarzami, poetami, artystami, szkolenia dla nauczycieli. Koordynuje działania sieci nauczycieli bibliotekarzy powiatu człuchowskiego, a także zainicjowała działalność sieci współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego w Człuchowie. Laureatka III edycji „Sieć Kultury 2018”, w ramach której powstał projekt „Filozograf”.

 

Marian Pułtuski – na co dzień pracuje jako nauczyciel religii, filozofii i etyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Absolwent filozofii, teologii i socjoterapii. Doktor teologii, nauczyciel dyplomowany z ponad 15-letnią praktyką. Członek Stowarzyszenia Praktyków Dramy „Stop-Klatka”. Aktualnie zajmuje się tworzeniem, realizacją i koordynowaniem projektów dramowo-teatralnych m.in.: projektu realizowanego w ramach Sieci Kultury 2018 „Bardzo wspólny świat”, jak i wdrażaniem oraz promocją metody dramy w ramach edukacji formalnej i nieformalnej. Interesuje się zmianą społeczną w obszarze wykluczenia ze względu na status materialny. W przyszłości planuje angażować się w projekty związane z seniorami i grupami międzypokoleniowymi zarówno w Gdańsku, jak i małych miejscowościach.

 


Zespół Michalove:

Michalove to młody zespół złożony z trzech osób powiązanych więzami rodzinnymi i pasją do muzyki tradycyjnej, powstały w 2018 roku. Grupa pochodzi z Michałowa, małej wsi z powiatu słupskiego. W składzie zespołu znajduje się ratownik medyczny, animator kultury oraz instruktor zajec artystycznych. Śpiewają tradycyjne pieśni wielogłosowe, głównie ukraińskie, ale też polskie, białoruskie, serbskie, wykonywane a’capella oraz we własnych aranżacjach przy akompaniamencie m.in. akordeonu, bębnów, handpana. Zespół rozszerza swoją działalność jako stowarzyszenie, prowadząc warsztaty artystyczne i audycje muzyczne na terenie woj. pomorskiego.


Organizator:

Agata Andrasiak – W Instytucie Kultury Miejskiej zajmuje się szeroko rozumianą edukacją kulturową oraz koordynacją programu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Doktor nauk społecznych (Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), menedżer oświaty (Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej), ewaluator projektów i programów społecznych (Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), pedagog i animator społeczno-kulturowy. Miłośniczka badań ewaluacyjnych i diagnostycznych, ukierunkowanych na doświadczanie przez badanego siebie i świata w procesie uczenia się (poprzez projektowanie, badanie i działanie). Współtwórczyni projektów edukacyjno-animacyjnych realizowanych ze społecznością lokalną w różnym czasie i przestrzeni najczęściej „z” bądź „dla” dzieci i młodzieży.

Partner:

Alicja Jelińska – Twórczyni autorskich projektów z zakresu edukacji kulturowej, realizowanych z grupą z Dolnego Miasta i Placu Wałowego w Gdańsku. Współtworzy Fundację Artystów Kolonia Teraz oraz współpracuje z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Brała udział w wielu festiwalach i projektach artystycznych, z perspektywy zarówno twórczyni jak i uczestniczki. Wierzy w siłę płynącą z nawiązywania partnerstw i sieciowania. W ostatnich latach działa na rzecz współpracy z młodymi twórcami z Litwy, zapraszając ich na Rezydencje Artystyczne.

Giełdę inspiracji dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, a także współpracy z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot