Łączy kulturę i edukację
w Gdańsku i regionie

Program Sieć Kultury 2016-2019

Program Sieć Kultury 2016-2019
Krytykuj Mądrze | Finał Sieć Kultury 2018
FilozoGraf | Finał Sieć Kultury 2018
Bardzo wspólny Świat | Finał Sieć Kultury 2018
Pomorska Giełda Inspiracji 2016
Edukacja bez przymusu | Finał Bardzo Młoda Kultura 2019
ANIMACJA/INTEGRACJA | Finał Bardzo Młoda Kultura 2019
KAMI SHIBAI | Finał Bardzo Młoda Kultura 2019
Wszyscy Jesteśmy OD-WAŻNI | Finał Bardzo Młodej Kultury 2019
Młodzież ma głos | Finał Bardzo Młodej Kultury 2019
koMOCje POZYTYWNIE | Finał Bardzo Młoda Kultura 2019
Tuwimowa mowa / Finał Bardzo Młoda Kultura 2019
Dołącz do grupy Sieci Kultury na
Sieć kultury

Sieć kultury