Wsparcie

Przedstawiamy mentorów „Sieci Kultury”, czyli osoby doradzające uczestnikom programu i laureatom konkursu przy realizowaniu projektów edukacyjno-kulturowych.


Monika Kuligowska - zdjęcie

Monika Kuligowska – jestem wiceprezeską Fundacji Edukacyjnej ODiTK, działającej na rzecz zmiany w polskiej edukacji. Od ponad 10 lat zawodowo i pasjonacko zajmuję się inicjowaniem i koordynacją projektów szkoleniowych, tworzeniem programów rozwojowych dla instytucji, społeczności i osób indywidualnych oraz modeli wdrażania zmian społecznych. W swoich działaniach skupiam się głownie na budowaniu partnerstw i sieci współpracy.


Joanna Śnieżko-Misterek - zdjęcie

Joanna Śnieżko-Misterek – ukończyła socjologię ze specjalizacją antropologia kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka studiów European Diploma in Culture Projects Management organizowanych przez Marcel Hicter Fundation z Brukseli z projektem „Szekspir wykracza poza centrum”, założycielka kina studenckiego przy UMK w Toruniu, autorka projektów „Dolne Miasto Górą” i „Fabryka Talentów na Dolnym Mieście” „Wszechświat Księcia H”. Od 2000 r. Koordynator Festiwalu Szekspirowskiego a także innych projektów kulturalnych Fundacji Theatrum Gedanense i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, realizatorka licznych projektów w zakresie współpracy międzynarodowej finansowanych ze źródeł unijnych , jak i krajowych, prezes zarządu Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich.


Anna-Ratkiewicz-Syrek - zdjęcie

Anna Ratkiewicz-Syrek – Kierownik Działu Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Z wykształcenia teatrolog i filmoznawca, absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorantka (I rok). Ukończyła kurs z metod pedagogiki teatralnej organizowany przez Instytut Teatralny w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, sekretarz Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Od 2008 roku pracownik etatowy GTS, od kwietnia 2015 Kierownik Działu Edukacji. Koordynuje projekty lokalne i międzynarodowe z zakresu edukacji kulturalnej („Teatr z klasą”, „Teatr i Edukacja”, „Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej”, „Szeksploracje Kultury”, „Letnia Akademia Szekspirowska”, „Teatralny Pasjans”, „Teatralny Pasjans – drugie rozdanie”).


Joanna Kowalska - zdjęcie

Joanna Kowalska – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, Niepublicznego Studium Medycznego w Gdańsku (kierunek terapia zajęciowa), UKSW w Warszawie (kierunek Pedagogika Rewalidacyjna) , Współtwórca Świetlicy Socjoterapeutycznej „Baszta” w Nowem nad Wisłą i jej pracownik (14 lat,) radna Gminy Nowe (6 lat), przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (14 lat)] . Autorka i realizatorka projektów artystycznych dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Członek Zespołu Muzyki Dawnej Cantores Novienses -laureata licznych nagród w konkursach muzyki dawnej w kraju i za granicą. Poszukuje piękna i prawdy w sztuce i wychowaniu przez sztukę. Aktualnie Koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Gdańsku. Współpracuję z trójmiejskimi instytucjami kultury, oraz gdańską oświatą. Pasje: edukacja kulturowa ; ), podróże, malarstwo, smaki.


Zofia Lisiecka - zdjęcie

Zofia Lisiecka – z wykształcenia jestem artystką plastykiem, trenerką, coachem, mediatorką i project managerką. Od tego roku mam zaszczyt być członkinią Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska. Większość czasu zajmuje mi prowadzenie Fundacji Edukacyjnej ODiTK, gdzie z pasją działam wraz z moim Zespołem na rzecz zmiany w polskiej, a zwłaszcza gdańskiej edukacji. Byłam autorką i koordynatorką licznych projektów, w tym również innowacyjnych. Interesuję się tematyką wykluczenia społecznego, szczególnie z powodu niepełnosprawności i przewlekłej choroby, oraz procesami wprowadzania zmian społecznych w oddolny, partycypacyjny sposób. Fascynują mnie takie modele pracy z ludźmi jak metoda doceniająca, sprawiedliwość naprawcza, action learning i oddolne ruchy samodoskonalenia. Staram się żyć zgodnie z duchem porozumienia bez przemocy.


Danuta Maria Sroka - zdjęcie

Danuta Maria Sroka – bibliotekoznawca, starszy kustosz MBP, animator społeczny, od 1995 r. pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, od września 2012 r. na stanowisku dyrektora, autorka setek artykułów związanych z regionem, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz VII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 1986 r. związana ze Słupskiem. Jest inicjatorką i koordynatorką wielu projektów społecznych oraz projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Pomorza.


Anna Urbańczyk - zdjęcie

fot. Renata Dąbrowska

Anna Urbańczyk – jestem kulturoznawczynią, animatorką kultury, koordynatorką projektów wyrównujących szanse przez kulturę. Pracę tę wykonuję, z radością, od 1999 roku. Na co dzień pracuję w Instytucie Kultury Miejskiej. Współpracuję też z instytucjami kultury, organizacjami z całej Polski, głównie jako trenerka i facylitatorka. Więcej informacji www.warsztatyrownosciowe.pl


Monika Łajming - zdjęcie

Monika Łajming – z wykształcenia jestem pianistką i teoretykiem muzyki (absolwentką Akademii Muzycznych w Poznaniu i Gdańsku); od niespełna 25 lat pracuję w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku jako menadżer kultury (z sześcioletnim epizodem nauczycielskim) realizując różne projekty kulturalne, przede wszystkim muzyczne, a także z zakresu edukacji kulturowej. Od wielu lat moją pasją do muzyki zarażam ludzi w miejscu, w którym mieszkam, a także angażuję się w pomoc stowarzyszeniom z obszaru kultury działającym w małych miejscowościach.Fascynują mnie: poznawanie kolejnych dzieł muzycznych, praca z zastosowaniem technik kreatywnego myślenia, powieść „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta, spontaniczne podróże w nieznane i pisanie bajek dla dzieci.


Edyta Wolska - zdjęcie

Edyta Wolska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem, fotografią, video, tworzy obiekty i instalacje. W swoich pracach reflektuje otaczającą rzeczywistość. Sztuka jest dla niej tożsama z życiem, a w centrum zainteresowania – człowiek. W swoich komentarzach rzeczywistości odnosi się do problemów jednostki: nietolerancji, ostracyzmu, braku komunikacji, wykluczeniu, poszukiwaniu tożsamości i sensów ostatecznych. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą (Niemcy, Japonia). Mieszka i pracuje w Słupsku i w Ustce. Od 2006 roku Dyrektorka Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Członek jury Ogólnopolskiego Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko „oraz Kuratorka Wystaw pokonkursowych Biennale Sztuki Młodych od 2006 roku. Kuratorka Festiwalu Sztuki Współczesnej Ustka Sztuki w 2009 roku. Wystawy „Obrazy z pamięci” Stadtische Galerie Burgerhaus Szwabach( Niemcy) 2010. Koordynatorka miedzy innymi: Międzynarodowego Sympozjum Realności Poetyckich 2006 , Discontextuum-wizje-cienie-medytacje -międzynarodowej grupy artystów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki 2006r. Międzynarodowej Sesji Manifestacje 2007r. Międzynarodowej wystawy zbiorowej „Ten bezmiar nieba” japońskich artystów z grupy A 21 International Art. Exhibition z Osaki .Koordynatorka i pomysłodawczyni wielu projektów edukacyjnych między innymi : warsztatów artystycznych „Alfabet sztuki” oraz warsztatów filmowych „Moja ulica” organizowanych przez BGSW Słupsk ( 2008- 2010 )


 

Anna Grabowska – Motto: Lifelong Learning for All. Edukacja: 1976 – mgr inż. Elektronika, Politechnika Gdańska, 1994 – M.Sc. in Applied Informatics, De Montfort University, Leicester, Wielka Brytania, 2001 – doktorat, Politechnika Gdańska. Doświadczenie zawodowe: 1977 – 2007 asystent, specjalista, adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, od 1995 Kierownik Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk na Politechnice Gdańskiej, 1997 – 2004 Kierownik Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej, od 2006 e-learning ekspert w PRO-MED sp. z o. o., od 2008 na Wydziale ETI PG prowadzi spotkania z komputerem dla seniorów i realizuje projekty europejskie wspierające aktywność osób 50+ (m.in. Learn with Grandma, Seniors Acting Together). W roku 2015 otrzymała wyróżnienie w konkursie „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” https://ec.europa.eu/epale/pl/content/rozstrzygnieto-konkurs-dojrzlosc-w-sieci-dobre-praktyki Udział w projektach unijnych: Phare (1998-2000), Leonardo da Vinci (1998-2008), Sokrates (1998-2007), EQUAL (2005-2008), Interreg (2005-2006), Uczenie się przez całe życie Programy Grundtvig, projekty partnerskie, wielostronne, sieci (2008-2014), Aktywni Obywatele – British Council (2011-2012), ERASMUS + (2014-2017). Zainteresowania to e-learning, blended learning, uczenie międzypokoleniowe, wolontariat.


Piotr Michalak – innowator, artysta, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, twórca i kurator projektów artystyczno-społecznych, jak Rent an Artist – nagroda za innowacyjność na Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu w 2011 r., Idealna Września – nominacja do nagrody Super Samorząd 2013 pod patronatem Prezydenta RP. Trener kompetencji interpersonalnych, w swoich warsztatach z komunikacji i zarządzania używa technik z treningu aktorskiego, dramy i śpiewu białego, zwolennik zarządzania bez przemocy (TQM i bazującej na niej Turkusowej Doktryny Jakości), ekspert w zakresie komunikacji i wystąpień publicznych, lider i reżyser Dwóch Teatrów, edukator, animator kulturalny, juror wielu konkursów literackich lokalnych i ogólnopolskich. Absolwent Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Laboratorium Innowacji Liderskich i in., członek zespołu przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego ds. konsultacji społecznych. Felietonista publikujący w prasie lokalnej, popularyzator prowincji, autor kilkudziesięciu tekstów promujących przeszłość i teraźniejszość wsi i miast powiatu wrzesińskiego. Najważniejsze projekty: „Rent an Artist”, „Idealna Września”, „Dwa Teatry”, „Hipertekst o małym mieście”, „Nie jestem Marysią od parzenia kawy”, „Na tropach aktywności obywatelskiej”.


Sulisława Borowska – jestem animatorką społeczną, moderatorką, trenerką rozwoju osobistego i doradczynią zawodową (od 20 lat związaną z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, a od 8 ze Stowarzyszeniem KASZUBIANKI). Od wielu lat przygotowuję i realizuję różne zadania z obszaru kultury, aktywizacji społecznej i zawodowej. Posiadam bogate doświadczenie w organizacji: plenerów dla artystów (zarówno amatorów jak i profesjonalistów), warsztatów rękodzieła ludowego i artystycznego, działań animacyjnych dla seniorów, kursów doskonalących dla nauczycieli z obszaru edukacji regionalnej i moderacji, projektów aktywizujących dla osób, które chcą wejść na rynek pracy oraz zadań aktywizujących lokalne społeczności. W pracy zawodowej cieszy mnie możliwość tworzenia przestrzeni do wspólnego działania i poznawania się osób z różnymi doświadczeniami, pasjami, problemami, sukcesami i marzeniami. W czasie wolnym „odpoczywam” w Pracowni Szkła SuliArt , którą wspólnie z mężem prowadzimy.